Ηλεκτρονικές Υπογραφές eIDAS

Αποκτήστε τώρα εγκεκριμένη Ψηφιακή Υπογραφή
από την ADACOM, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό
κανονισμό eIDAS, εύκολα και γρήγορα! 

Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Σφραγίδα για Νομικά Πρόσωπα

Κωδικός Προϊόντος: e-seal
 • Εκδίδεται αποκλειστικά για λογαριασμό της εταιρείας

 • Απαιτείται ταυτοποίηση της εταιρείας και του Νόμιμου Εκπρόσωπου

 • 450.00€


Διαθέσιμες Επιλογές


 • USB Token
 • Προϊόν υψηλής διασφάλισης
 • Δεν υποστηρίζει κρυπρογράφηση
 • Συμμορφούμενο με διεθνή πρότυπα και κανονισμούς
 • Επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής
 • Γνησιότητα και ακεραιότητα των αρχείων που υπογράφει
 • Εγκεκριμένο πιστοποιητικό σε πλήρη συμμόρφωση με τον eIDAS

Έκδοση Νέας υπογραφής

 1. Με Φυσική Παρουσία του Συνδρομητή στα γραφεία της ADACOM.

 2. Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της ADACOM (Κρέοντος 25, 10442, Αθήνα, Υπόψιν ADACOM LRA). Τα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από ΚΕΠ ή Αστυνομία.


Ανανέωση Υπογραφής

 1. Αποστολή των εγγράφων ταυτοποίησης ψηφιακά υπογεγραμμένων μέσω email στο lra@adacom.com


 1. Ηλεκτρονική (μέσω email)

 2. Τηλεφωνική

 3. Απομακρυσμένη (σύνδεση τεχνικού μας στον Η/Υ σας)

 4. Επιτόπια (μόνο εντός Αττικής)


 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Νόμιμου Εκπρόσωπου με επικύρωση από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση με επικύρωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας από τα οποία θα προκύπτουν: η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ της εταιρείας, ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι. Ενδεικτικά μπορείτε να αποστείλετε: πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή πρακτικό ΔΣ ή καταστατικό της εταιρείας (εφόσον αναφέρεται ξεκάθαρα ο νόμιμος εκπρόσωπος) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με την Νομική μορφή της εταιρείας.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές
Απαιτείται η χρήση Windows και Internet Explorer. Δεν υποστηρίζεται η χρήση σε Windows XP.
Πάροχος (QTSP) ADACOM
Συμβατότητα USB Token Win. 7,Win. 8, Win. 8.1, Win. 10
Απαιτούμενος Χρόνος Έκδοσης 1-2 εργάσιμες
Συμμόρφωση eIDAS Ναι
Πιστοποιούμενες Οντότητες Νομικό Πρόσωπο
Συμβατές Συσκευές PC / Laptop
Απαιτούμενο Hardware USB Token
Προτεινόμενη Χρήση Εταιρείες, Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoices)

Δε βρήκες αυτό που ψάχνεις;

eidas

Ψηφιακή Υπογραφή κατά eIDAS

Απέκτησε εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή και υπέγραψε όλα τα έγγραφά σου ηλεκτρονικά

usb tokens

Προτεινόμενα USB Tokens

Η επιλογή μας για τα καλύτερα & ασφαλέστερα USB Tokens της αγοράς.

ssl_digisert

SSL από την Digicert.

Προσιτές τιμές και εύκολη έκδοση για επικύρωση domain, από τον κορυφαίο πάροχο.