ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η  ψηφιακή υπογραφή είναι ένα αλγοριθμικό σύστημα
που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ή
και της προέλευσης ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου.

Η  ψηφιακή υπογραφή είναι ένα αλγοριθμικό σύστημα
που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ή
και της προέλευσης ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Εμφάνιση 1 έως 5 από 5 (1 Σελ.)
login