Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Σφραγίδα για Νομικά Πρόσωπα

Κωδικός Προϊόντος: e-seal
 • Εκδίδεται αποκλειστικά για λογαριασμό της εταιρείας

 • Απαιτείται ταυτοποίηση της εταιρείας και του Νόμιμου Εκπρόσωπου


 • Σε περίπτωση επιλογής της Υπηρεσίας για την Εξ' αποστάσεως ταυτοποίηση, παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι πληρείτε τα κάτωθι για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας:

  ü  Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε ελληνική ταυτότητα, βεβαιωθείτε ότι περιέχει και λατινικούς  χαρακτήρες.

  ü  Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης δεν θα σας αποσπάσει κάτι την προσοχή (π.χ. να μην εμφανιστεί άλλο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας). Στο βίντεο θα πρέπει να φαίνεστε και να ακούγεστε μόνο εσείς και να είστε μόνοι σας στο χώρο.

  ü  Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός του χώρου σας είναι επαρκής για τις ανάγκες της διαδικασίας.

  ü  Προτιμήστε η σύνδεση να γίνει από ιδιωτικό δίκτυο και όχι από εταιρικό. Ενδεχομένως μέσω εταιρικού δικτύου η διαδικασία να μην ολοκληρωθεί επιτυχώς λόγω περιορισμών.

  ü  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας (κινητό τηλέφωνο, tablet ή ηλεκτρονικός υπολογιστής) διαθέτει κάμερα με καλή ανάλυση εικόνας. (+2 Mpixel)

 • 450.00€


Διαθέσιμες Επιλογές


 • Εγκεκριμένο πιστοποιητικό σε πλήρη συμμόρφωση με τον eIDAS
 • Γνησιότητα και ακεραιότητα των αρχείων που υπογράφει
 • Επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής
 • Δεν υποστηρίζει κρυπρογράφηση
 • Συμμορφούμενο με διεθνή πρότυπα και κανονισμούς
 • USB Token
 • Προϊόν υψηλής διασφάλισης

Έκδοση Νέας υπογραφής

 1. Με Φυσική Παρουσία του Συνδρομητή στα γραφεία της ADACOM.

 2. Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της ADACOM (Κρέοντος 25, 10442, Αθήνα, Υπόψιν ADACOM LRA). Τα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

 3. Εξ αποστάσεως ταυτοποίηση μέσω βιντεοκλήσης.

Ανανέωση Υπογραφής

 1. Αποστολή των εγγράφων ταυτοποίησης ψηφιακά υπογεγραμμένων μέσω email στο lra@adacom.com


 1. Ηλεκτρονική (μέσω email)

 2. Τηλεφωνική

 3. Απομακρυσμένη (σύνδεση τεχνικού μας στον Η/Υ σας)

 4. Επιτόπια (μόνο εντός Αττικής)


 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του Νόμιμου Εκπρόσωπου με επικύρωση από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση με επικύρωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας από τα οποία θα προκύπτουν: η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ της εταιρείας, ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι. Ενδεικτικά μπορείτε να αποστείλετε: πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή πρακτικό ΔΣ ή καταστατικό της εταιρείας (εφόσον αναφέρεται ξεκάθαρα ο νόμιμος εκπρόσωπος) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με την Νομική μορφή της εταιρείας.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές
Απαιτείται η χρήση Windows και Internet Explorer. Δεν υποστηρίζεται η χρήση σε Windows XP.
Πάροχος (QTSP) ADACOM
Συμβατότητα USB Token Win. 7,Win. 8, Win. 8.1, Win. 10
Απαιτούμενος Χρόνος Έκδοσης 1-2 εργάσιμες
Συμμόρφωση eIDAS Ναι
Πιστοποιούμενες Οντότητες Νομικό Πρόσωπο
Συμβατές Συσκευές PC / Laptop
Απαιτούμενο Hardware USB Token
Προτεινόμενη Χρήση Εταιρείες, Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoices)

Δε βρήκες αυτό που ψάχνεις;

eidas

Ψηφιακή Υπογραφή κατά eIDAS

Απέκτησε εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή και υπέγραψε όλα τα έγγραφά σου ηλεκτρονικά

usb tokens

Προτεινόμενα USB Tokens

Η επιλογή μας για τα καλύτερα & ασφαλέστερα USB Tokens της αγοράς.

ssl_digisert

SSL από την Digicert.

Προσιτές τιμές και εύκολη έκδοση για επικύρωση domain, από τον κορυφαίο πάροχο.

login