Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ!

Καλώς ήλθατε στην Ιστοσελίδα μας την οποία κατέχει και διαχειρίζεται η AΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. (ADACOM). Αν συνεχίσετε την περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε και να δεσμευτείτε στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τη Δήλωση Απορρήτου διέπουν την σχέση της ADACOM με εσάς όσο αφορά σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Εάν διαφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, τότε σας παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Η ADACOM διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


Για τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Εγκεκριμένων Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης πατήστε εδώ.


Ο όρος «ADACOM» ή «εμείς» αναφέρεται στην κάτοχο της Ιστοσελίδας, AΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕ της οποίας η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση Κρέοντος 25, 104 42, Αθήνα-Ελλάδα. Ο ΑΡ.Μ,Α.Ε. της εταιρίας είναι: 43683/01/B/99/447 και ο Αριθμός Μητρώου Προμηθευτών του άρθρου 4 του Ν.2251/94 είναι 677/12. Ο όρος «εσύ» η «εσείς» αναφέρεται στον χρήστη η επισκέπτη της Ιστοσελίδας μας.


Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:


1. Χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας

1.1 Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι για τη δική σας πληροφόρηση και χρήση μόνο. Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για να μπορείτε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και να εγγραφείτε για να αποκτήσετε ένα προϊόν ή υπηρεσία πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.


1.2 Μπορείτε να βλέπετε, να κατεβάζετε και να τυπώνετε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς προσωπικής και μη εμπορικής φύσεως (β) μπορείτε να τυπώνετε και να κατεβάζετε σε έναν τοπικό σκληρό δίσκο συγκεκριμένα αποσπάσματα για την προσωπική σας και μη εμπορική χρήση (γ) μπορείτε να προωθήσετε το περιεχόμενο σε τρίτα φυσικά πρόσωπα για προσωπική τους χρήση αλλά μόνο εάν μνημονεύετε την Ιστοσελίδα ως πηγή του υλικού (δ) το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή μεταβληθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο και (ε) συμφωνείτε να διατηρήσετε αναλλοίωτες όλες τις αναφορές στα πνευματικά και άλλα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο υλικό και σε όλα τα αντίγραφα του (ζ) δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, δημόσια προβολή, εκτέλεση, ή διανομή, ή άλλη χρήση ή εκμετάλλευση του υλικού ή περιεχόμενου της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται επίσης η μετάδοση και η αποθήκευση του σε οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλης μορφής ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης δεδομένων .


1.3 Η παρούσα Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ADACOM που επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της. Αυτή η Ιστοσελίδα περιέχει υλικό που ανήκει ή έχει παραχωρηθεί νόμιμα σε εμάς. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά το σχεδιασμό, τη διάταξη, την εμφάνιση και τα γραφικά. Εκτός και στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά, κανένα τμήμα αυτού της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να αναπαραχθεί με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιαδήποτε μορφή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ADACOM. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τερματίζει την άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας που χορηγήθηκε από την ADACOM και θα πρέπει αμέσως να καταστρέψετε οποιαδήποτε σχετική λήψη, αποθήκευση ή εκτυπωμένο υλικό.


1.4 Δεν μπορείτε να πλαισιώσετε ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές «framing» για να επισυνάψετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο, ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων, διάταξης σελίδας, ή μορφής) της ADACOM ή /και οποιουδήποτε τρίτου χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση τους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε «meta tags» ή άλλο «κρυμμένο κείμενο» της ADACOM ή/και το όνομα ή εμπορικά σήματα οποιουδήποτε τρίτου χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση τους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλο ιδιόκτητο γραφικό ή εμπορικό σήμα της ADACOM ή/και οποιουδήποτε τρίτου ως τμήμα του συνδέσμου χωρίς σαφή γραπτή άδεια τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των υλικών σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή δικτυωμένο περιβάλλον υπολογιστών για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο δεν υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα ανωτέρω.


1.5 Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών που βρίσκονται σε αυτήν τη Ιστοσελίδα είναι εξ ολοκλήρου δική σας ευθύνη, για την οποία δεν ευθύνεται η ADACOM. Είναι επίσης, δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.


1.6 Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας μπορεί να οδηγήσει σε αξίωση αποζημίωσης ή/και να είναι ποινικό αδίκημα. Η ADACOM διατηρεί το δικαίωμα να σας αποτρέψει από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς.


2. Σχόλια, παρατηρήσεις, επικοινωνίες, και άλλο περιεχόμενο

2.1 Η ADACOM δεν επιθυμεί να λαμβάνει εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες από εσάς μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Οποιοδήποτε υλικό, πληροφορία ή άλλου είδους επικοινωνία μεταδίδεται από εσάς ή αναρτάται στην παρούσα Ιστοσελίδα θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και μη ιδιόκτητα. Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας και να παρέχετε οποιοδήποτε περιεχόμενο εφόσον το περιεχόμενο δεν είναι άσεμνο, παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό και εφόσον το περιεχόμενο δεν παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή την πνευματική ιδιοκτησία τρίτου. Επιπλέον, αυτό το περιεχόμενο δεν μπορεί να περιέχει ιούς λογισμικού, μαζική αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές, ή οποιασδήποτε μορφής "spam". Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλαστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να διενεργήσετε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε πρόσωπου ή επιχείρησης, ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε ως προς την προέλευση των πληροφοριών. Η χρήση και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που έχετε υποβάλει στην ADACOM προκειμένου να λάβετε προϊόντα ή υπηρεσίες θα γίνεται σύμφωνα με την Δήλωση Απορρήτου της ADACOM, στο https://pki.adacom.com/repository/en/data-protection/.


2.2 Με την υποβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας (πλην των προσωπικών δεδομένων), παραχωρείτε στην ADACOM (άνευ οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσής της, το διαρκές, αμετάκλητο, και απόλυτα εκχωρήσιμο δικαίωμα να αναπαράγει, χρησιμοποιεί, τροποποιεί, δημοσιεύει, προσαρμόζει, μεταφράζει, δημιουργεί παράγωγα έργα, διανέμει και εμφανίζει το περιεχόμενο, είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με τα προϊόντα και υπηρεσίες της ADACOM, σε όλο τον κόσμο με οποιοδήποτε μέσο ή μορφή. Με την υποβολή περιεχομένου ή πληροφοριών επίσης δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο είναι ακριβείς, ότι σας ανήκουν ή έχετε την άδεια να χρησιμοποιείτε και να υποβάλλετε τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο, και ότι η χρήση του περιεχομένου δεν παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ή δε θα προκαλέσει ζημία σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


3. Προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από την ADACOM A.E. στην Ιστοσελίδα-Εγγραφή

3.1 Η ADACOM προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα. Όταν εγγραφείτε για να αποκτήσετε ένα προϊόν από την ADACOM στην Ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους συγκεκριμένους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία. Η χρήση του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρεται στην Ιστοσελίδα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της ειδικής αυτής συμφωνίας που τα αφορά. Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην εν λόγω συμφωνία, η ADACOM δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε περιγραφή προϊόντος ή το περιεχόμενο που περιέχει η παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβή, ενημερωμένα, αξιόπιστα, πλήρη, ή χωρίς λάθη.


3.2 Δεν είστε υποχρεωμένοι να κάνετε εγγραφή προκειμένου να χρησιμοποιήσετε και να έχετε πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, πρέπει να εγγραφείτε για να μπορείτε να κάνετε αγορές από την Ιστοσελίδα. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να σας παρέχει εύκολη πρόσβαση, ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση των παραγγελιών σας, για να δείτε παλιές αγορές σας και να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια νέα εγγραφή ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό ανά πάσα στιγμή.


3.3 Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό θα πρέπει να καταχωρήσετε το όνομα ή την επωνυμία σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και πιθανώς κάποιες άλλες προσωπικές πληροφορίες. Δείτε τη Δήλωση Απορρήτου για περισσότερες λεπτομέρειες. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα σας αποδοθεί ένας κωδικός πρόσβασης στο λογαριασμό σας. Πρέπει να φυλάξετε τον κωδικό σας και να μας ενημερώσετε αμέσως εάν υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου σε αυτόν ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση του e-mail σας. Συμφωνείτε ότι κάθε πρόσωπο που λαμβάνει γνώση με ευθύνη σας του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού σας επιτρέπεται να ενεργεί ως αντιπρόσωπος σας για το σκοπό της χρήσης (ή / και συναλλαγής μέσω) της Ιστοσελίδας της ADACOM. Παρακαλούμε σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι αν δεν τηρείτε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασής σας.


3.4 Έχετε το δικαίωμα, δυνάμει του άρθρου άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994, να υπαναχωρήσετε από οποιαδήποτε σύμβαση πώλησης που συνήθη μέσω της Ιστοσελίδας, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους μέσα σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γίνεται γραπτώς από τον Πελάτη στην ADACOM, στέλνοντας ένα e-mail στο qc@adacom.com. Στη συνέχεια, και μετά από επικοινωνία και συνεννόηση μαζί σας, η ADACOM είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της σύμβασης πώλησης σε σας και είστε υποχρεωμένοι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρασχέθηκε, σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης. Μετά την περίοδο αυτή, το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει και η ADACOM δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση για την ανωτέρω αιτία.


4. Ειδικοί όροι αγοράς και χρήσης των προϊόντων και υπηρεσιών

Ιδιαίτεροι όροι που αφορούν στην πώληση, έκδοση και χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών βρίσκονται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών, όπως αυτοί δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς.


Για τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Εγκεκριμένων Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης πατήστε εδώ.


5. Πληροφορίες εμπορικών σημάτων

Το «Adacom», το λογότυπο ADACOM, είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Άλλες ονομασίες μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Όλα τα σήματα που αναπαράγονται στην παρούσα ιστοσελίδα και τα οποία δεν ανήκουν στην ADACOM ή δεν της έχει δοθεί η άδεια χρήσης τους συνοδεύονται από σχετική επισήμανση στην Ιστοσελίδα.


6. Ιστοσελίδες τρίτων και πληροφορίες

Κατά καιρούς αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Οι εν λόγω υπερσυνδέσεις παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας για λήψη περαιτέρω πληροφοριών. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους απομακρύνεστε από την Ιστοσελίδα της ADACOM. H ADACOM δεν έχει εξετάσει όλες αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν ελέγχει, εγκρίνει, ή εγγυάται το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτές. Δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση σχετικά με αυτές τις ιστοσελίδες, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο στους σχετιζόμενους συνδέσμους, την προέλευση και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες αυτές. Επιπλέον συμφωνείτε ότι εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες τρίτων που συνδέονται με αυτή την Ιστοσελίδα, το κάνετε με δική σας ευθύνη, και η ADACOM δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τη χρήση του περιεχομένου αυτών.


7. Αποποίηση ευθυνών

Ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε τρίτος παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρίσκονται ή προσφέρονται σε αυτή την Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιες πληροφορίες και τέτοια υλικά μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.


ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ADACOM, ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΩΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. Η ADACOM, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ADACOM. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. Η ADACOM ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ, Ή ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Η ADACOM Α.Ε., ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΩΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΥΧΑΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ADACOM , ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ, ΜΕΡΙΚΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.


8. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την ADACOM, τους εργαζόμενους, δικηγόρoυς και αντιπροσώπους της έναντι όλων των αξιώσεων, εξόδων, υποχρεώσεων, απωλειών, δαπανών, και ζημιών, συμπεριλαμβανομένων και των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που τυχόν υποστούν ή καταβάλλουν λόγω της χρήσης από εσάς της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου βρίσκεται σε αυτή ή του περιεχομένου και των πληροφοριών που παρέχετε.


9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

9.1 Συμφωνείτε ότι όλα τα θέματα που αφορούν την πρόσβασή σας ή τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε και δια του παρόντος ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιωνδήποτε σχετικών θεμάτων θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.


9.2 Η ADACOM δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε όλες τις χώρες, και απαγορεύει την πρόσβαση σε υλικό από περιοχές όπου το περιεχόμενο είναι παράνομο. Όσοι έχουν πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους.