FAQ

Συχνές Eρωτήσεις σχετικές με τα SSL Πιστοποιητικά

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape και σχεδιάστηκε για να παρέχει ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο. Η έκδοσή του πραγματοποιείται από αναγνωρισμένες Αρχές Πιστοποίησης.

Το SSL προσφέρει συνοπτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Πιστοποίηση του server από τον client
 • Πιστοποίηση του client από τον server
 • Εγκαθίδρυση ασφαλούς κρυπτογραφημένου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών

Γιατί τo ssl:

 • Διασφαλίζει στο χρήστη/πελάτη ότι βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον
 • Εξασφαλίζει μέσω της κρυπτογράφησης τις συναλλαγές των χρηστών/πελατών σας
 • Ενισχύει την εμπιστοσύνη των χρηστών/πελατών στο site/e-shop σας
 • Αυξάνει την επισκεψιμότητα του site/e-shop σας
 • Δίνει προβάδισμα στα οργανικά αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της google (Βελτίωση SEO)

Όταν έχετε εγκαταστήσει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ασφαλείας SSL, αυτομάτως η ιστοσελίδα σας εμφανίζει 3 χαρακτηριστικά με τα οποία θα αναγνωρίσουν οι υποψήφιοι πελάτες σας ότι είναι ασφαλές:

 • Ένα εικονίδιο με λουκέτο
 • Το πρόθεμα "https" αντί του "http"
 • Η πράσινη μπάρα (για τα Extended Validation)

Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες πιστοποιητικών:

 • Domain validated (DV)
 • Organization validated (OV)
 • Extended Validated (EV)

Τα DV SSL επιβεβαιώνουν το όνομα χώρου της ιστοσελίδας (domain). Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης/πελάτης βεβαιώνεται ότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι σωστή. Προτείνεται ως οικονομική λύση σε ατομικές επιχειρήσεις.

Τα OV SSL εκδίδονται μετά από εξακρίβωση της νομιμότητας της εταιρείας και της νόμιμης κατοχής του domain name. Προτείνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα EV SSL εκδίδονται μετά από εξακρίβωση της νομιμότητας της εταιρείας και της νόμιμης κατοχής του domain name, παρέχοντας πράσινη μπάρα. Προτείνεται για Οικονομικούς οργανισμούς.

Τα Wildcard πιστοποιητικά εκδίδονται για ένα μοναδικό root name (π.χ. *.mydomain.com) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απεριόριστα subdomains, που βασίζονται στο κεντρικό. Έτσι, εκτός από το κεντρικό domain, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προστασία απεριόριστων subdomains της μορφής: ftp.mydomain.com, blog.mydomain.com, mail.mydomain.com κλπ.

Τα SAN πιστοποιητικά προστατεύουν πολλαπλά μοναδικά Fully Qualified Domain Names (FQDN) με διαφορετικό root name. Μπορείτε για παράδειγμα με το ίδιο SAN SSL να προστατεύσετε τα mydomain.com, mydomain.gr, newdomain.net.

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης eIDAS No 910/2014 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2016 και όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένα να τον υιοθετήσουν. Αντικαθιστά την οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή (1999/93 / EΚ) και θεσπίζει ένα Πανευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και μια σειρά από νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

Το εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής φέρει θέση ιδιόχειρης υπογραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού eIDAS. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή  είναι μια προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που  δημιουργείται από Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΕΔΔΗΥ) και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής. Εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην Λίστα Εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εγκεκριμένος πάροχος επαληθεύει την ταυτότητα του υπογράφοντος και εγγυάται την αυθεντικότητα της υπογραφής που προκύπτει.

Το εξ αποστάσεως εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια νομική ισχύ με το εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής αλλά παράγεται και αποθηκεύεται σε μία απομακρυσμένη ΕΔΔΗΥ η οποίο λειτουργεί στην υποδομή του Εγκεκριμένου Παρόχου Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης. Η κύρια διαφορά και το σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι ο χρήστης είναι σε θέση να υπογράψει ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε συσκευή ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να φέρει μαζί του μια ΕΔΔΗΥ. Η πρόσβαση στο εξ αποστάσεως εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής απαιτεί όνομα χρήστη (username), κωδικό πρόσβασης (password) καθώς και κωδικό μιας χρήσης (OTP).

Ως Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΕΔΔΗΥ) ορίζεται η συσκευή στην οποία δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά Ηλεκτρονικής Υπογραφής. Η συσκευή πρέπει να καλύπτει τα κριτήρια Αξιολόγησης που ορίζονται στο Παράρτημα 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014. Τέτοιες συσκευές μπορεί να είναι τα USB Token ή οι εξ αποστάσεως ΕΔΔΗΥ.

Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης που παρέχει μία ή περισσότερες εξειδικευμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και του χορηγείται ειδική άδεια από το εποπτικό όργανο.

To AQS portal είναι μια πύλη από την οποία μπορείτε να ζητήσετε και να διαχειριστείτε τις αιτήσεις πιστοποιητικών σας για τα εξ αποστάσεως εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής.

Πρώτα θα πρέπει να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην πύλη ADACOM QUALIFIED SERVICES Portal. Στην συνέχεια αιτήστε ένα νέο πιστοποιητικό σύμφωνα με τον τύπο του εγκεκριμένου πιστοποιητικού που επιθυμείτε.

Το OTP σημαίνει One Time Password δηλαδή Κωδικός μιας Χρήσης. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πρόσβαση σας στο ιδιωτικό κλειδί του εγκεκριμένου πιστοποιητικού σας, το σύστημα μας απαιτεί συμπληρωματικά με το Όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ένα πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας το οποίο είναι ο κωδικός μιας χρήσης.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση        ή μπορείτε να πραγματοποιήσετε online την αγορά σας από το eshop της Adacom
Για λόγους ασφαλείας το AQS portal δεν επιτρέπει την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ADACOM.
Για λόγους ασφαλείας το AQS portal δεν επιτρέπει την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να υπογράψετε. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ADACOM προκειμένου να προχωρήσετε στην ανάκληση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού σας και την έκδοση ενός νέου.

Εξαρτάται από τον τύπο του πιστοποιητικού που θα αιτηθείτε.
Εάν το εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής είναι φυσικού προσώπου, θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω επικυρωμένα έγγραφα:

 • Υπογεγραμμένο το έντυπο αίτησης φυσικού προσώπου.
 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Εάν το εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής είναι φυσικού προσώπου που σχετίζεται με Νομικό Πρόσωπο θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω επικυρωμένα έγγραφα:

 • Υπογεγραμμένο το έντυπο αίτησης Φυσικού Προσώπου που σχετίζεται με Νομικό Πρόσωπο
 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Φυσικού Προσώπου.
 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Νόμιμου εκπροσώπου.
 • Αντίγραφο εξουσιοδότησης του φυσικού προσώπου από τον Νόμιμο εκπρόσωπο (στην περίπτωση που Υποκείμενο και Συνδρομητής είναι διαφορετικά πρόσωπα)
 • Αντίγραφο των εγγράφων που σχετίζονται με την εταιρεία από τα οποία προκύπτουν η σύσταση της εταιρείας και ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Για λόγους ασφαλείας το AQS portal δεν επιτρέπει την επαναφορά του κωδικού μιας χρήσης. Στην περίπτωση που χάσετε το κινητό σας ή το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ADACOM προκειμένου να προσχωρήσετε στην ανάκληση του πιστοποιητικού σας και στην έκδοση ενός νέου.

Το AQS Portal δεν παρέχει μηχανισμό κοινοποίησης εγγράφων. Για να μοιραστείτε ένα έγγραφο με έναν άλλο παραλήπτη, θα πρέπει να το κάνετε με κάποιο άλλο τρόπο.

Η παρακάτω διαδικασία εξηγεί τα βασικά βήματα για την έκδοση ενός εξ αποστάσεως εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.

 • Εγγραφή στο portal της ADACOM (AQS portal).
 • Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
 • Ταυτοποίηση της ταυτότητας του Φυσικού προσώπου και/ή του Νομικού Προσώπου.
 • Συμπλήρωση και υπογραφή του σχετικού εντύπου αίτησης.
 • Προσκόμιση εγγράφων που σχετίζονται με την εταιρεία καθώς και εξουσιοδοτήσεις, στην περίπτωση του Νομικού Προσώπου.
 • Αποστολή των ανωτέρω εγγράφων σε έναν εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Τοπικής Αρχής Εγγραφής (LRA) ή της Αρχής Εγγραφής (RA) της ADACOM.
 • Έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος.
 • Έκδοση του πιστοποιητικού.

Εάν έχετε ήδη στην κατοχή σας εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής μπορείτε να αποφύγετε το βήμα της ταυτοποίησης με φυσική παρουσία και να υποβάλετε τα έγγραφα ταυτοποίησης ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα.

Ο κωδικός πρόσβασης στο AQS portal χρησιμοποιείται για την είσοδο σας στο portal και την διαχείριση των αιτημάτων σας που σχετίζονται με τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά. Ο κωδικός πρόσβασης της υπογραφής σας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον κωδικό μιας χρήσης (OTP) προκειμένου να υπογράψετε ηλεκτρονικά. Κάθε εξ αποστάσεως εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής έχει ένα μοναδικό Όνομα χρήστη και Κωδικό πρόσβασης τα οποία είναι διαφορετικά από το Όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την είσοδο σας στο AQS Portal.

Εξαρτάται από τον τύπο του πιστοποιητικού που θα αιτηθείτε:

 • Εάν είναι εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής Φυσικού Προσώπου μπορείτε να αιτηθείτε μόνο ένα.
 • Εάν είναι εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής Φυσικού Προσώπου που σχετίζεται με Νομικό Πρόσωπο μπορείτε να έχετε μόνο ένα για κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με την εταιρεία.

Μπορείτε να ανακαλέσετε το εξ αποστάσεως εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής σας απευθείας μέσω του Portal ή επικοινωνώντας με έναν εκπρόσωπο της Αρχής Εγγραφής (RA) της ADACOM. Η ανάκληση αυτόματα θα διαγράψει τον λογαριασμό σας στο portal

Εκτός από ένα smartphone δεν χρειάζεται να έχετε κάποιο ειδικό Hardware ή Software για να εκδώσετε και να χρησιμοποιήσετε το εξ αποστάσεως εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής σας.

Χρησιμοποιώντας το portal μπορείτε να υπογράψετε οποιοδήποτε τύπο εγγράφου θέλετε: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .txt, και πολλά ακόμη. Τα έγγραφα της μορφής Word και Excel μετατρέπονται αυτόματα σε PDF.

Το εξ αποστάσεως εγκεκριμένο πιστοποιητικό της ADACOM έχει σχεδιαστεί να είναι συμβατό με οποιοδήποτε περιηγητή (browser).

Προς στιγμήν, υποστηρίζονται μόνο τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα τοπικά στον υπολογιστή σας. 

Το εξ αποστάσεως εγκεκριμένο πιστοποιητικό της ADACOM σας παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους και θέσης της υπογραφής στην σελίδα.
 • Καθορισμός της εμφάνισης της υπογραφής, όπως γραφική υπογραφή, όνομα, τίτλος, ημερομηνία & ώρα κλπ.
 • Προσθήκη προσωπικών γραφικών υπογραφών τις οποίες μπορείτε να τις σχεδιάσετε ( με τα δάχτυλα σας ή το ποντίκι), δακτυλογράφηση της υπογραφής (χρησιμοποιώντας μια ποικιλία γραμματοσειρών) ή μεταφόρτωση της (από τοπική συσκευή / υπολογιστή).

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές & τα tokens

Το ζεύγος κλειδιών στην ορολογία της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (PKI) είναι ο συνδυασμός του δημοσίου και του ιδιωτικού κλειδιού τα οποία συνδέονται μαθηματικά και προσφέρουν  μεταξύ τους ασύμμετρη κρυπτογραφία. 

Το Δημόσιο κλειδί χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Συσχετίζεται με το ιδιωτικό κλειδί και μπορεί να δημοσιοποιηθεί.

Το ιδιωτικό κλειδί είναι το κλειδί το οποίο χρησιμοποιείται από τον Συνδρομητή για την δημιουργία της ηλεκτρονικής υπογραφής. Το ιδιωτικό κλειδί του ζεύγους είναι γνωστό μόνο στον Συνδρομητή και παραμένει μυστικό. 

Η Υποδομή δημόσιου Κλειδιού (PKI – Public Key Infrastructure) είναι ένας συνδυασμός από προγράµµατα, τεχνολογίες κρυπτογράφησης διαδικασίες και υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την δημιουργία, διαχείριση, διανομή, χρήση και ανάκληση ψηφιακών πιστοποιητικών. Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν τρόπο αντιστοίχισης δημοσίων κλειδιών µε χρήστες, κάθε ένας εκ των οποίων έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο και µία µοναδική ταυτότητα.

Είναι η έμπιστη τρίτη οντότητα, που διαχειρίζεται την έκδοση και διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Ως Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΕΔΔΗΥ) ορίζεται η συσκευή στην οποία δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά Ηλεκτρονικής Υπογραφής. Η συσκευή πρέπει να καλύπτει τα κριτήρια Αξιολόγησης που ορίζονται στο Παράρτημα 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014. Τέτοιες συσκευές μπορεί να είναι τα USB Token ή οι εξ αποστάσεως ΕΔΔΗΥ.

Η χρήση της συσκευής USB token είναι πολύ απλή. Θα πρέπει να την εισάγετε σε μία θύρα USB στον υπολογιστή σας. Για να κάνετε χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή θα πρέπει να εισάγετε τον προσωπικό κωδικό σας PIN.
Κάθε φορά που θα υπογράφετε ψηφιακά ένα έγγραφο θα σας ζητείται η εισαγωγή του προσωπικού σας κωδικού PIN.
Μπορείτε να κάνετε την αγορά της συσκευής είτε ηλεκτρονικά μέσω του e-shop της ADACOM       είτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το τμήμα πωλήσεων της ADACOM στο 2105193740.
Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να εγκαταστήσετε το λογισμικό της Safenet (κατασκευαστής της συσκευής ΕΔΔΗΥ) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε το      προκειμένου να κάνετε λήψη του αρχείου των drivers καθώς και να ακολουθήσετε τις αναλυτικές οδηγίες που θα βρείτε στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.
Η συσκευή Safenet 5110cc είναι συμβατή με τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:
Windows: Vista, 7, 8, 8.1, 10
MAC OSX: 10.12.6 Sierra, 10.13.1 High Sierra, 10.14 Mojave
Linux: SAC_10.0_Linux_Post_GA

Για την έκδοση και παραλαβή του πιστοποιητικού σας στο USB TOKEN  θα πρέπει να κάνετε χρήση του Internet Explorer και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή θα πρέπει να είναι Windows.

Σε περίπτωση που χάσετε το USB Token θα πρέπει να γίνει άμεσα η ανάκληση του πιστοποιητικού σας για λόγους ασφαλείας.

Εάν θυμόσαστε το challenge phrase που δηλώσατε κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης (online enrollment), μπορείτε να επισκεφτείτε το       και να επιλέξετε το πεδίο “Revoke” για την ακύρωση του πιστοποιητικού.

Διαφορετικά, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της ADACOM στο 2111000070 ή στο      για να ενημερωθείτε για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Επισκεφτείτε το      προκειμένου να κάνετε λήψη του αρχείου των drivers καθώς και να ακολουθήσετε τις αναλυτικές οδηγίες που θα βρείτε στον συγκεκριμένο σύνδεσμο.
Για να αλλάξετε τον προσωπικό κωδικό σας PIN, θα πρέπει να εισάγετε το USB Token στον υπολογιστή σας, να επιλέξετε Έναρξη à Aναζήτηση à SafeNet à “SafeNet Authentication Client Tools” και στη συνέχεια μόλις ανοίξει το πρόγραμμα Safenet Authentication Client επιλέξτε το πεδίο “Change Token Password”.
Θα πρέπει να εισάγετε το USB token στην θύρα του υπολογιστή σας και στη συνέχεια μέσω του προγράμματος Safenet Authentication Client να επιλέξετε το πεδίο Advanced View και στις επιλογές που θα εμφανιστούν αριστερά να επιλέξετε το “User Certificates”. Στο αποτέλεσμα που θα σας εμφανιστεί κάντε διπλό κλικ και στα στοιχεία του πιστοποιητικού σας θα δείτε την χρονική ισχύ του πιστοποιητικού σας.

Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης στο τηλέφωνο 210 9577255.

Για να υπογράψετε ένα αρχείο .pdf παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα       και να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στον αναλυτικό οδηγό.
Ναι μπορεί να υπογραφεί από πολλούς χρήστες αρκεί πριν την εισαγωγή της υπογραφής στο αρχείο να μην κλειδώσετε το έγγραφο. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το check box:” Lock document after signing”.

Ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του πιστοποιητικού σας, θα λάβετε ενημερωτικό email για την λήξη του.

Για την ανανέωση της ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου ταυτοποίηση των στοιχείων του Συνδρομητή. Εφόσον η ηλεκτρονική σας υπογραφή είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξει, μπορείτε να αποστείλετε μέσω email στο      τα κατωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης ψηφιακά υπογεγραμμένα:

 • Αντίγραφο Ελληνικής/ Κυπριακής ταυτότητας ή διαβατηρίου ψηφιακά υπογεγραμμένο
 • Συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία και ψηφιακά υπογεγραμμένο το έντυπο αίτησης και συμφωνίας το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

Όχι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια συσκευή Safenet 5110 cc που έχετε στην κατοχή σας.