Εξ αποστάσεως ταυτοποίηση

Εξ αποστάσεως ταυτοποίηση


Η ADACOM ως Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (QSTP), ενεργοποίησε πρόσφατα και μετά από την σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ, την λειτουργία της νέας υπηρεσίας εξ αποστάσεως ταυτοποίησης (remote identity verification).

Η νέα αυτή υπηρεσία συμμορφώνεται με το άρθρο 24 παρ. 1δ του κανονισμού eIDAS και είναι ισοδύναμη με την επαλήθευση των στοιχείων του συνδρομητή μέσω φυσικής παρουσίας.

Η εξ αποστάσεως ταυτοποίηση μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα, είτε μέσω αυτοματοποιημένης βιντεοκλήσης (γνωστή και ως δυναμική selfie) ή μέσω τηλεδιάσκεψης με εξειδικευμένους εκπροσώπους της ADACOM.

Για την αυτοματοποιημένη βιντεοκλήση, δεν απαιτείται ραντεβού καθώς η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24/7 και η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ενώ η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού με εκπρόσωπο.

Η υπηρεσία εξ αποστάσεως ταυτοποίηση της ADACOM είναι αξιόπιστη, αμερόληπτη και συμβατή με τον κανονισμό eIDAS.


Η εξ αποστάσεως ταυτοποίηση, αποτελεί προαιρετική επιλογή για όλες τις παρεχόμενες από την εταιρεία μας ηλεκτρονικές υπογραφές

Τα φυσικά πρόσωπα και οι εκπρόσωποι των εταιριών που επιθυμούν να αποκτήσουν Εγκεκριμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές ή Εγκεκριμένες Ηλεκτρονικές Σφραγίδες δεν θα χρειάζεται πλέον να πραγματοποιούν την ταυτοποίηση τους με φυσική παρουσία ή επίσκεψη σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά, με χρήση ταυτότητας ή διαβατηρίου τους, μέσω της πύλης (portal) της ADACOM. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.


Περισσότερες πληροφορίες για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση καθώς και για τους όρους μπορείτε να βρείτε εδώ.


login