Εγκεκριμένη Υπηρεσία Χρονοσφραγίδας

Εγκεκριμένη Υπηρεσία Χρονοσφραγίδας


  • Η υπηρεσία χρονοσφραγίδας χρησιμοποιείται για να αποδείξει ότι τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή υπήρχαν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή
  • Αποτελεί πολύτιμο συμπλήρωμα στις πρακτικές της ψηφιακής υπογραφής επιτρέποντας σε οργανισμούς να γνωρίζουν την χρονική στιγμή που ένα αρχείο (για παράδειγμα ένα μήνυμα, ένα έγγραφο, μια συναλλαγή ή ένα κομμάτι λογισμικού) έχει υπογραφεί 
  • Δεσμεύει την ημερομηνία και την ώρα στα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν να τροποποιηθούν με μη ανιχνεύσιμο τρόπο
  • Βασίζεται σε μια ακριβή πηγή χρόνου που συνδέεται με το UTC.
  • Η χρονοσφραγίδα παρέχει μια ανεξάρτητη και αδιαμφισβήτητη απόδειξη χρόνου για συναλλαγές, έγγραφα και ψηφιακές υπογραφές. Μπορεί επίσης να αποδείξει ανεξάρτητα την ακριβή ώρα κατά την οποία εφαρμόστηκε μία ψηφιακή υπογραφή έτσι ώστε η εγκυρότητά της να μπορεί να επαληθευτεί μακροπρόθεσμα, ακόμη και μετά τη λήξη ή την ανάκληση των ψηφιακών διαπιστευτηρίων του υπογράφοντος.

Η υπηρεσία για τη χρονοσφραγίδα είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη και συμπεριλαμβάνεται στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική σφραγίδα, παρέχοντας έτσι ένα επιπλέον στοιχείο ασφάλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210- 5193740 ή μέσω email στο info@adacom.com


  • Εγκεκριμένη σύμφωνα με τον eIDAS
  • Πάροχος: ADACOM Α.Ε.
  • Ακεραιότητα και εγκυρότητα δεδομένων
  • Ακριβής Πηγή χρόνου που συνδέεται με UTC
login