ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα αλγοριθμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ή και της προέλευσης ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου.

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα αλγοριθμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ή και της προέλευσης ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Εμφάνιση 1 έως 5 από 5 (1 Σελ.)