ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η  ψηφιακή υπογραφή είναι ένα αλγοριθμικό σύστημα
που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ή
και της προέλευσης ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου.

Η  ψηφιακή υπογραφή είναι ένα αλγοριθμικό σύστημα
που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ή
και της προέλευσης ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ηλεκτρονική Υπογραφή Φυσικού Προσώπου

Ηλεκτρονική Υπογραφή Φυσικού Προσώπου

 • Θέση ιδιόχειρης υπογραφής
 • Υπογράφει μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου
 • Συμμορφούμενη με eIDAS

100.00€

Ηλεκτρονική Υπογραφή για Φυσικά Πρόσωπα που σχετίζονται με Νομικό Πρόσωπο

Ηλεκτρονική Υπογραφή για Φυσικά Πρόσωπα που σχετίζονται με Νομικό Πρόσωπο

 • Συμμορφούμενη με eIDAS
 • Χρήση USB Token
 • Δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση

200.00€

Ηλεκτρονική σφραγίδα για Νομικά Πρόσωπα

Ηλεκτρονική σφραγίδα για Νομικά Πρόσωπα

 • Δεν υποστηρίζεται η χρήση σε Windows XP
 • Εταιρείες, Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoices)
 • Συμβατές Συσκευές PC / Laptop

450.00€

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή Φυσικού Προσώπου που σχετίζεται με Νομικό Πρόσωπο

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή Φυσικού Προσώπου που σχετίζεται με Νομικό Πρόσωπο

 • Δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση
 • Συμμορφούμενη με eIDAS
 • Εκδίδεται σε 1-2 εργάσιμες ημέρες

240.00€

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή Φυσικού Προσώπου

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή Φυσικού Προσώπου

 • Δεν υπάρχει πια ο κίνδυνος απώλειας του USB token
 • Γνησιότητα και ακεραιότητα αρχείων
 • Δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση

160.00€

Εμφάνιση 1 έως 5 από 5 (1 Σελ.)