Ηλεκτρονικές Υπογραφές eIDAS

Αποκτήστε τώρα εγκεκριμένη Ψηφιακή Υπογραφή
από την ADACOM, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό
κανονισμό eIDAS, εύκολα και γρήγορα! 

Ηλεκτρονική Υπογραφή για Φυσικά Πρόσωπα που σχετίζονται με Νομικό Πρόσωπο

Κωδικός Προϊόντος: natural_legal
 • Εκδίδεται σε Φυσικά Πρόσωπα που σχετίζονται με εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας.

 • Αποτελεί ιδιοκτησία του Νομικού Προσώπου και εκδίδεται ή ανακαλείται κατόπιν αιτήματος του Νόμιμου Εκπροσώπου του.

 • Απαιτείται ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου καθώς και της εταιρείας με την οποία σχετίζεται όπως επίσης και ο ρόλος του σε αυτή.

 • Συμπεριλαμβάνεται ΔΩΡΕΑΝ τηλεφωνική υποστήριξη για την έκδοση της υπογραφής.

  To usb token είναι συμβατό μόνο με Windows


 • Σε περίπτωση επιλογής της Υπηρεσίας για την Εξ' αποστάσεως ταυτοποίηση, παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι πληρείτε τα κάτωθι για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας:

  ü  Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε ελληνική ταυτότητα, βεβαιωθείτε ότι περιέχει και λατινικούς  χαρακτήρες.

  ü  Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης δεν θα σας αποσπάσει κάτι την προσοχή (π.χ. να μην εμφανιστεί άλλο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας). Στο βίντεο θα πρέπει να φαίνεστε και να ακούγεστε μόνο εσείς και να είστε μόνοι σας στο χώρο.

  ü  Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός του χώρου σας είναι επαρκής για τις ανάγκες της διαδικασίας.

  ü  Προτιμήστε η σύνδεση να γίνει από ιδιωτικό δίκτυο και όχι από εταιρικό. Ενδεχομένως μέσω εταιρικού δικτύου η διαδικασία να μην ολοκληρωθεί επιτυχώς λόγω περιορισμών.

  ü  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας (κινητό τηλέφωνο, tablet ή ηλεκτρονικός υπολογιστής) διαθέτει κάμερα με καλή ανάλυση εικόνας. (+2Mpixel)

 • 200.00€


Διαθέσιμες Επιλογές


 • Προϊόν υψηλής διασφάλισης
 • Υπογράφει μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου
 • Γνησιότητα και ακεραιότητα αρχείων
 • Χρήση USB Token
 • Εκδίδεται σε 1-2 εργάσιμες ημέρες
 • Δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση
 • Συμμορφούμενη με eIDAS
Έκδοση Νέας υπογραφής

 1. Με Φυσική Παρουσία του Συνδρομητή στα γραφεία της ADACOM

 2. Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της ADACOM (Κρέοντος 25, 10442, Αθήνα, Υπόψιν ADACOM LRA). Τα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από ΚΕΠ ή Αστυνομία

 3. Εξ αποστάσεως ταυτοποίηση μέσω βιντεοκλήσης.


Ανανέωση Υπογραφής

 1. Υποβολή των εγγράφων ταυτοποίησης ψηφιακά υπογεγραμμένων από την εν ισχύ ψηφιακή υπογραφή σας (οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής θα λάβετε με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας)
 1. Ηλεκτρονική (μέσω email)

 2. Τηλεφωνική (ΔΩΡΕΑΝ)

 3. Απομακρυσμένη (σύνδεση τεχνικού μας στον Η/Υ σας)

 4. Επιτόπια (μόνο εντός Αττικής)

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του αιτούντος (Subject) καθώς και του Νόμιμου Εκπρόσωπου (Subscriber) με επικύρωση από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση από τον αιτούντα (Subject) καθώς και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο (Subscriber) με επικύρωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία. (σχετικές οδηγίες για την αίτηση, θα λάβατε μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας)

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας από τα οποία θα προκύπτουν: η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ της εταιρείας, ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι. Ενδεικτικά μπορείτε να αποστείλετε: πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή πρακτικό ΔΣ ή καταστατικό της εταιρείας (εφόσον αναφέρεται ξεκάθαρα ο νόμιμος εκπρόσωπος) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με την Νομική μορφή της εταιρείας.

 • Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου από το Φυσικό Πρόσωπο υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που δεν είναι το ίδιο πρόσωπο) με επικύρωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

Ηλεκτρονικές Υπογραφές
Απαιτείται η χρήση Windows και Internet Explorer. Δεν υποστηρίζεται η χρήση σε Windows XP.
Πάροχος (QTSP) ADACOM
Συμβατότητα USB Token Win. 7,Win. 8, Win. 8.1, Win. 10
Απαιτούμενος Χρόνος Έκδοσης 1-2 εργάσιμες
Συμμόρφωση eIDAS Ναι
Πιστοποιούμενες Οντότητες Φυσικό Πρόσωπο και Εκπροσωπούμενη Εταιρεία
Συμβατές Συσκευές PC / Laptop
Απαιτούμενο Hardware USB Token (συμβατο MONO με Windows)
Προτεινόμενη Χρήση Νόμιμοι Εκπρόσωποι Μεγάλων Εταιρειών

Δε βρήκες αυτό που ψάχνεις;

eidas

Ψηφιακή Υπογραφή κατά eIDAS

Απέκτησε εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή και υπέγραψε όλα τα έγγραφά σου ηλεκτρονικά

usb tokens

Προτεινόμενα USB Tokens

Η επιλογή μας για τα καλύτερα & ασφαλέστερα USB Tokens της αγοράς.

ssl_digisert

SSL από την Digicert.

Προσιτές τιμές και εύκολη έκδοση για επικύρωση domain, από τον κορυφαίο πάροχο.