Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονική Υπογραφή (φυσικού προσώπου που σχετίζεται με νομικό)

Κωδικός Προϊόντος: e-sign-lgl-rmt
 • Δυνατότητα υπογραφής από όλες τις συσκευές (pc, laptop, tablet, smartphone).

 • Δεν απαιτείται η χρήση επιπλέον λογισμικού ή συσκευής

 • Εκδίδεται σε Φυσικά Πρόσωπα που σχετίζονται με εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας.

 • Αποτελεί ιδιοκτησία του Νομικού Προσώπου και εκδίδεται ή ανακαλείται κατόπιν αιτήματος του Νόμιμου Εκπροσώπου του.

 • Απαιτείται ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου καθώς και της εταιρείας με την οποία σχετίζεται όπως επίσης και ο ρόλος του σε αυτή.


 • 300.00€


Διαθέσιμες Επιλογές


 • Δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση
 • Προϊόν υψηλής διασφάλισης
 • Δεν απαιτείται η χρήση USB Token
 • Γνησιότητα και ακεραιότητα αρχείων
 • Δεν υπάρχει πια ο κίνδυνος απώλειας του USB token
 • Θέση ιδιόχειρης υπογραφής
 • Συμμορφούμενη με eIDAS
 • Εκδίδεται σε 1-2 εργάσιμες ημέρες

Έκδοση Νέας υπογραφής


 1. Με Φυσική Παρουσία του Συνδρομητή στα γραφεία της ADACOM

 2. Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της ADACOM (Κρέοντος 25, 10442, Αθήνα, Υπόψιν ADACOM LRA). Τα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από ΚΕΠ ή Αστυνομία

 3. Εξ αποστάσεως ταυτοποίηση μέσω βιντεοκλήσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ (υπηρεσία προσωρινά μη διαθέσιμη).


Ανανέωση Υπογραφής


 1. Ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων ταυτοποίησης ψηφιακά υπογεγραμμένων μέσω του AQS portal της ADACOM.
 1. Ηλεκτρονική (μέσω email)

 2. Τηλεφωνική

 3. Απομακρυσμένη (σύνδεση τεχνικού μας στον Η/Υ σας)

 4. Επιτόπια (μόνο εντός Αττικής)


 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του αιτούντος (Subject) καθώς και του Νόμιμου Εκπρόσωπου (Subscriber) με επικύρωση από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση από τον αιτούντα (Subject) καθώς και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο (Subscriber) με επικύρωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας από τα οποία θα προκύπτουν: η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ της εταιρείας, ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι. Ενδεικτικά μπορείτε να αποστείλετε: πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή πρακτικό ΔΣ ή καταστατικό της εταιρείας (εφόσον αναφέρεται ξεκάθαρα ο νόμιμος εκπρόσωπος) ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με την Νομική μορφή της εταιρείας.

 • Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου από το Φυσικό Πρόσωπο υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που δεν είναι το ίδιο πρόσωπο) με επικύρωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.


Ηλεκτρονικές Υπογραφές
Απαιτείται η χρήση Windows και Internet Explorer. Δεν υποστηρίζεται η χρήση σε Windows XP.
Πάροχος (QTSP) ADACOM
Συμβατότητα USB Token Win. 7,Win. 8, Win. 8.1, Win. 10
Απαιτούμενος Χρόνος Έκδοσης 1-2 εργάσιμες
Συμμόρφωση eIDAS Ναι
Πιστοποιούμενες Οντότητες Φυσικό Πρόσωπο και Εκπροσωπούμενη Εταιρεία
Συμβατές Συσκευές PC/Laptop/tablet/ κινητό τηλέφωνο
Απαιτούμενο Hardware Δεν απαιτείται
Προτεινόμενη Χρήση Νόμιμοι Εκπρόσωποι Μεγάλων Εταιρειών

Δε βρήκες αυτό που ψάχνεις;

eidas

Ψηφιακή Υπογραφή κατά eIDAS

Απέκτησε εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή και υπέγραψε όλα τα έγγραφά σου ηλεκτρονικά

usb tokens

Προτεινόμενα USB Tokens

Η επιλογή μας για τα καλύτερα & ασφαλέστερα USB Tokens της αγοράς.

ssl_digisert

SSL από την Digicert.

Προσιτές τιμές και εύκολη έκδοση για επικύρωση domain, από τον κορυφαίο πάροχο.