ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ SSL ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ SSL ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓια την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού, ακολουθείται η εξής διαδικασία:


1.     Καταχώρηση παραγγελίας μέσω του eshop, συμπληρώνοντας απαραίτητα:

a.     Πλήρη στοιχεία του Οργανισμού (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ)

b.     Στοιχεία οργανωτικής και τεχνικής επαφής (Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο)

c.     Common name του πιστοποιητικού (π.χ. www.yourdomain.com ή yourdomain.com) καθώς και τα SAN όπου αυτά συμπεριλβάνονται (π.χ. email.yourdomain.com, test.yourdomain.com κ.ο.κ)

d.     Διάρκεια του πιστοποιητικού (ένα ή δύο έτη)

 

2.     Αποστολή του CSR (οδηγίες δημιουργίας https://ssltools.digicert.com/checker/views/csrGenerate.jsp)

 

3.     Μετά την επεξεργασία και καταχώρηση της παραγγελίας σας στην Εκδότρια Εταιρεία, θα σας αποσταλεί email, στα κάτωθι accounts για την ταυτοποίηση της νόμιμης κατοχής του domain name (yourdomain.com):

·             admin@yourdomain.gr                       

·             administrator@yourdomain.gr        

·             hostmaster@yourdomain.gr     

·             webmaster@yourdomain.gr       

·             postmaster@yourdomain.gr    

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργό κανένα από τα παραπάνω email accounts, η διαδικασία ταυτοποίησης του domain name, μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω του server σας, με έναν από τους κάτωθι τρόπους:


FILE AUTHENTICATION

Μέσω του server σας, δημιουργείται το url και “κλικάροντας” η εκδότρια εταιρεία θα πρέπει να δει το random value:

 

random value: ( …… σας το δίνουμε εμείς)

Το url που θα πρέπει να εμφανίζεται το random value είναι της μορφής [common name]/.well-known/pki-validation/fileauth.txt

 

 

DNS TXT Entry

 

TXT entry on either [common name]

or

_dnsauth.[common name]

 

Random Value (…………σας το δίνουμε εμείς)

 

Αναλυτικές οδηγίες για το DNS:

https://www.digicert.com/ssl-support/validation/dns-txt-dcv-method.htm

 

4.     Η Εκδότρια Εταιρεία θα πραγματοποιήσει στο καταχωρημένο τηλέφωνο που υπάρχει στα yellow pages (xo, 11888, vrisko κλπ), κλήση στην δηλωμένη Οργανωτική επαφή για την επιβεβαίωση έκδοσης του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση έκδοσης Extended Validation (EV) πιστοποιητικού θα αποσταλεί στην Οργανωτική Επαφή και σχετικό email.

 

5.     H διαδικασία ταυτοποίησης της νόμιμης ύπαρξης του Οργανισμού ολοκληρώνεται από την Εταιρεία μας.

 

6.     Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, πραγματοποιείται η αποστολή του ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω email στη δηλωμένη Τεχνική Επαφή. 


login