ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ SSL


Η διαδικασία αγοράς ενός SSL ψηφιακού πιστοποιητικού αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλογή τύπου πιστοποιητικού SSL στο e-Shop

 2. Ανοίγετε λογαριασμό χρήστη

 3. Επιλογή τρόπου πληρωμής

 4. Ολοκλήρωση αγοράς

 5. Οδηγίες δημιουργίας CSR

 6. Αποστολή CSR με e-mail στο ssl@adacom.com

 7. Επεξεργασία Παραγγελίας /Έλεγχος της νομιμότητας της εταιρείας και κατοχής του domain από την Αρχή Πιστοποίησης
  Για την επιβεβαίωση της κατοχής του domain με κατάληξη .gr απαιτείται ένααπό τα παρακάτω:


Ενεργό ένα από τα παρακάτω e-mail accounts
- admin@yourdomain.gr
- administrator@yourdomain.gr
- hostmaster@yourdomain.gr
- webmaster@yourdomain.gr
- postmaster@yourdomain.gr


 1. Τηλεφωνική επιβεβαίωση στοιχείων από εκπρόσωπο της Αρχής Πιστοποίησης με την Επαφή Επικοινωνίας, σε τηλέφωνο που θα βρεθεί από online directory (π.χ. Yellow Pages, www.dnb.com κ.τ.λ.)

 2. Έκδοση πιστοποιητικού από την Αρχή Πιστοποίησης και αποστολή του με e-mail στην Τεχνική επαφή και στην Επαφή Επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει

 3. Εγκατάσταση του πιστοποιητικού SSL στον server και έλεγχος ορθής εγκατάστασης μέσω του installation checker

 4. Εγκατάσταση του seal που αποστέλλεται από την Αρχή Πιστοποίησης μαζί με το πιστοποιητικό


Προσοχή!

Λόγω των αλλαγών που ορίστηκαν από το CAB forum και προϋποθέτουν πιο αυστηρό έλεγχο για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών, ο χρόνος έκδοσης/ανανέωσης ενός πιστοποιητικού μπορεί να ξεπεράσει τις 5 εργάσιμες ημέρες. Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητκού SSL ξεκινά με την αποστολή του CSR και των απαραίτητων εγγράφων. Για τυχόν καθυστερήσεις στην έκδοση του πιστοποιητικού, οι οποίες οφείλονται στη μη έγκαιρη αποστολή των εγγράφων και στη μη συμμόρφωση με τη διαδικασία που ορίζει η CA, η Adacom δε φέρει ευθύνη.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)


Η διαδικασία αγοράς ενός αναγνωρισμένου ψηφιακού πιστοποιητικού αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

 1. Ανοίγετε λογαριασμό χρήστη ή Συνδέεστε αν έχετε ήδη λογαριασμό ή Επιλέγετε Αγορά ως Επισκέπτης 

 2. Επιλέγετε λογαριασμό χρέωσης και Λογαριασμό Αποστολής

 3. Επιλέγετε τρόπο πληρωμής

 4. Ολοκληρώνετε την αγορά

 5. Αποστέλλετε το αποδεικτικό εξόφλησης στο eshop@adacom.com 

 6. Ολοκληρώνετε τις διαδικασίες ταυτοποίησης (όπως αναφέρονται στην περιγραφή του προϊόντος)

 7. Αποστέλλετε τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης στα γραφεία μας (Κρέοντος 25, 10442, Αθήνα, υπόψιν τμήματος QC)

 8. Αφού παραλάβετε το USB Token, ακολουθείτε τις οδηγίες έκδοσης του πιστοποιητικού σας.
login