Αναζήτηση

ΓΙΑΤΙ ADACOM

Η ADACOM είναι πάροχος υπηρεσιών Cyber Security και πιστοποιημένος πάροχος PKI με γραφεία σε Αθήνα, Βελιγράδι και Λονδίνο. Διαθέτοντας ένα ευρύ πελατολόγιο που συμπεριλαμβάνει κυρίως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και διεθνείς οργανισμούς σε περισσότερες από 30 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Η ADACOM ενεργοποιεί την online ασφάλεια εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το business continuity, πραγματοποιεί διεθνή έργα στους τομείς του Network Security, Endpoint Protection, GRC & Assurance, Data Governance, Security Analytics και PKI & Strong Authentication. Με περισσότερες από 1000 πιστοποιήσεις στο δυναμικό της και πιστοποιήσεις κατά ISO/IEC 27001:2013 και ISO 9001:2008., η ADACOM συνεργάζεται με τους σπουδαιότερους τεχνολογικούς κατασκευαστές ενώ παράλληλα αξιοποιεί νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται από startups.

Τεχνολογικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε εν συντομία τις προσφερόμενες λύσεις και υπηρεσίες της ADACOM.

  • Network & Infrastructure Security
  • Endpoint Detection & Response
  • Data Governance
  • Governance, Risk, Compliance & Assurance
  • Security Analytics
  • PKI & Strong Authentication

Περιοχή Δραστηριότητας

Η ADACOM δραστηριοποιείται πραγματοποιώντας σύνθετα έργα σε μια ευρεία περιοχή της ΕΜΕΑ, που εκτείνεται σε περισσότερες από 18 χώρες.

ADACOM

Περιοχή Δραστηριότητας ADACOM

Σύστημα ποιότητας και Πιστοποιήσεις ADACOM

Η ADACOM είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και πλήρως συμμορφωμένη τόσο με την Ελληνική Νομοθεσία όσο με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνής νομικές απαιτήσεις. Από τον Απρίλιο του 2009 η ADACOM είναι επίσης πιστοποιημένη κατά ISO 27001:2005 και πρόσφατα κατά ISO 27001:2013 για τις υπηρεσίες PKI και Security. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα πρότυπα που αναφέρθηκαν στην ενότητα αυτή.

ADACOM

ISO 9001:2008 Certification 1st page

ADACOM

ISO 9001:2008 Certification 2nd page

ADACOM

ISO 27001:2013 Certification

Live Help