Αναζήτηση


Περισσότερες Εικόνες

Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή (φυσικό πρόσωπο που δεσμεύει νομικό πρόσωπο)

200,00 €

Χωρίς ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο

Κωδικός Προϊόντος: natural_legal

H Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή φέρει θέση ιδιόχειρης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ αριθ. 910/2014 [eIDAS Regulation]. Συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα και καθορίζει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητά του, ενώ παρέχει πλήρη απόδειξη της γνησιότητας του ηλεκτρονικού εγγράφου που τη φέρει έναντι κάθε τρίτου. Η ισχύς της είναι νομικά μη αμφισβητίσιμη εντός όλης της Ε.Ε.


Για την απόκτηση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, εκτός της παραγγελίας σας, απαιτείται και η φυσική αποστολή των παρακάτω δικαιολογητικών στην εταιρεία μας (ADACOM S.A., Κρέοντος 25, 10442, Αθήνα, Υπόψιν ADACOM LRA


1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας/Διαβατηρίου του αιτούντος (Subject) καθώς και του νομίμου εκπροσώπου (Subscriber) του νομικού προσώπου. Η επικύρωση γίνεται από ΚΕΠ*, Αστυνομία ή Δικηγόρο.
2. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου
3. Πιστοποιητικό Νόμιμης Ύπαρξης του Νομικού Προσώπου
4. Συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία της και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα(Subject) και τον νόμιμο εκπρόσωπο (Subscriber) η Αίτηση. Η Αίτηση πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής.
5. Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου από το Φυσικό Πρόσωπο υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που δεν είναι το ίδιο πρόσωπο)


Αφού ολοκληρωθεί η παραγγελία σας θα παραλάβετε αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης του USB Token στον Η/Υ σας, καθώς και οδηγίες ηλεκτρονικής αίτησης και παραλαβής της Ηλεκτρονικής Υπογραφής σας.


Η αίτηση και παραλαβή του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ σε λειτουργικό σύστημα Windows (7, 8, 8.1, 10). Μετά την έκδοση, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε όλα τα λειτουργικά συστήματα (Windows, MAC, Linux).


Δεν υποστηρίζεται η χρήση σε Windows XP.


 * Υποχρεωτικά Πεδία

- +
 • Περιγραφη Προϊοντος

  • Επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής που δεσμεύει και το Νομικό Πρόσωπο
  • Υποστηρίζει την εγκεκριμμένη ηλεκτρονική υπογραφή όπως αυτή ορίζεται στον 90/2014 κανονισμό της Ε.Ε. (eIDAS Regulation)
  • Αποτελεί πιστοποιητικό υψηλής διασφάλισης συμμορφούμενο με διεθνή πρότυπα και κανονισμούς 
  • Υπογράφει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
  • Παρέχει ασφαλή και εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές εντός της Ε.Ε. 

 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

  Πάροχος (QTSP) ADACOM
  Κόστος (ΕΔΔΗΥ) € 50 (εφάπαξ)
  Απαιτούμενος Χρόνος Έκδοσης 1-2 εργάσιμες
  eIDAS Compliance Ναι
  Πιστοποιούμενες Οντότητες Φυσικό Πρόσωπο και Εκπροσωπούμενη Εταιρεία
  Συμβατές Συσκευές PC / Laptop
  Απαιτούμενο Hardware USB Token
  Προτεινόμενη Χρήση Νόμιμοι Εκπρόσωποι Μεγάλων Εταιρειών
 • ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Live Help