Αναζήτηση

Εύκολα, πιστοποιημένα και ασφαλώς μεAdacom Remote Sign

Άνδρας με κοστούμι κάθεται στη θέση του συνοδηγού και δουλεύει στην ταμπλέτα του με στυλό.

Το Remote Sign της ADACOM είναι ένα πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής πιστοποιημένο κατά eIDAS που δημιουργείται και αποθηκεύεται σε ΕΔΔΗΥ που φιλοξενείται στο ασφαλές Κέντρο Πιστοποίησης της ADACOM.

Οι εξ’ Αποστάσεως Ηλεκτρονικές Υπογραφές της ADACOM παρέχουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα από τα κανονικά Εγκεκριμμένα Πιστοποιητικά που δημιουργούνται και αποθηκεύονται σε ΕΔΔΗΥ τύπου USB tokens όπως:

  • Δεν απαιτείται χρήση επιπλέον λογισμικού ή συσκευής για την ηλεκτρονική υπογραφή ενός εγγράφου
  • Εύκολη και ασφαλής χρήση από οποιαδήποτε κινητή ή σταθερή συσκευή, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε
  • Δεν υπάρχει πια ο κίνδυνος απώλειας του USB tokens

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 910/2014 (eIDAS),  το ADACOM Remote Sign ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας υπογραφής σε σχέση με δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, με τον ίδιο τρόπο που η χειρόγραφη υπογραφή ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές, σε σχέση με τα δεδομένα που βασίζονται σε χαρτί.

Για το λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπογράψει ηλεκτρονικά επίσημα έγγραφα, συμβάσεις, δημόσιες προσφορές κ.λπ.

Με την Εξ’ Αποστάσεως Ηλεκτρονική Υπογραφή ADACOM μπορείτε τώρα να υπογράφετε εύκολα και ασφαλώς από οποιαδήποτε τοποθεσία, σε οποιαδήποτε συσκευή, εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης οποιασδήποτε συσκευής hardware.

 

Εγκεκριμένη

Η ADACOM Remote Sign επιτρέπει στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να υπογράφουν ηλεκτρονικά έγγραφα σε οποιαδήποτε συσκευή, ανά πάσα στιγμή, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης

Συμμόρφωση

Η ADACOM Remote Sign συμμορφώνεται κατά eIDAS, για εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών υπογραφών. Τα κλειδιά υπογραφής του χρήστη δημιουργούνται και αποθηκεύονται σε μια συσκευή απομακρυσμένης υπογραφής που περιλαμβάνεται στη λίστα της ΕΕ για εγκεκριμένα QSCD

Ασφαλής

Οι υπηρεσίες της εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής της ADACOM είναι πιστοποιημένες κατά eIDAS και παρέχονται μέσω του Trust Center της ADACOM που είναι συμβατό με το πρότυπο ISO 27001

Φιλική προς το περιβάλλον

Η ADACOM Remote Sign είναι ο ευκολότερος και λιγότερο δαπανηρός τρόπος να ψηφιοποιήσετε την επιχείρησή σας και να την κάνετε φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς δαπάνη χαρτιού

Anytime, Anywhere!

Άνδρας με κοστούμι αλληλεπιδρά με αιωρούμενα εικονίδια. Remote: Sign from any location. No hardware: Hardware devices are not required. Device: Sign on any device from any browser. Qualified: Compliant with elDAS Regulation. Compliance: Secure archive of documents. Cloud storage: Support OneDrive, Google Drive, Box and Dropbox. Easy: Easy to use, robust and flexible.

About remote signing

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape και σχεδιάστηκε για να παρέχει ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο. Η έκδοσή του πραγματοποιείται από αναγνωρισμένες Αρχές Πιστοποίησης.

Το SSL προσφέρει συνοπτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Πιστοποίηση του server από τον client
  • Πιστοποίηση του client από τον server
  • Εγκαθίδρυση ασφαλούς κρυπτογραφημένου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών
Άνδρας με κοστούμι κάθεται στη θέση του συνοδηγού και δουλεύει στην ταμπλέτα του με στυλό.


Εξ' αποστάσεως Ηλεκτρονική Υπογραφή
(Φυσικού προσώπου)

 

200,00 €
Αγορά
Χέρι κρατάει ένα smartphone που γράφει 'ADACOM Remote Sign'.


Εξ΄ αποστάσεως Ηλεκτρονική Υπογραφή

(Φυσικού προσώπου που σχετίζεται με Νομικό πρόσωπο)

300,00 €
Αγορά
Χέρια κρατάνε και χειρίζονται ένα smartphone.


Εξ’ αποστάσεως
Ηλεκτρονική σφραγίδα


Επικοινωνήστε μαζί μας
Αγορά
Live Help