Αναζήτηση

Προϊόν

Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή Φυσικού Προσώπου

Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή (φυσικό πρόσωπο που δεσμεύει νομικό πρόσωπο)

Ηλεκτρονική Σφραγίδα

Εξ' Αποστάσεως Ηλεκτρονική Υπογραφή (φυσικού προσώπου)

Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονική Υπογραφή (φυσικού προσώπου που σχετίζεται με νομικό)

Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονική Σφραγίδα

Πάροχος (QTSP)
Κόστος Πιστοποιητικού / ανά έτος
100,00 €

Χωρίς ΦΠΑ 24%

200,00 €

Χωρίς ΦΠΑ 24%

450,00 €

Χωρίς ΦΠΑ 24%

200,00 €

Χωρίς ΦΠΑ 24%

300,00 €

Χωρίς ΦΠΑ 24%

0,00 €

Χωρίς ΦΠΑ 24%

Κόστος ΕΔΔΗΥ € 50 (εφάπαξ) € 50 (εφάπαξ) € 50 (εφάπαξ) 100 € ανά έτος (Συμπεριλαμβάνεται) 100 € ανά έτος (Συμπεριλαμβάνεται) Δ/Υ
Απαιτούμενος Χρόνος Έκδοσης 1-2 εργάσιμες 1-2 εργάσιμες 1-2 εργάσιμες 1-2 εργάσιμες 1-2 εργάσιμες Όχι
eIDAS Compliance Όχι
Πιστοποιηούμενες Οντότητες Φυσικό Πρόσωπο Φυσικό Πρόσωπο και Εκπροσωπούμενη Εταιρεία Εταιρεία Φυσικό Πρόσωπο Φυσικό Πρόσωπο και Εκπροσωπούμενη Εταιρεία Όχι
Συμβατές Συσκευές PC / Laptop PC / Laptop PC / Laptop Όλες οι συσκευές Όλες οι συσκευές Όχι
Απαιτούμενο hardware USB Token USB Token USB Token Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται Όχι
Προτεινόμενη Χρήση Διαγωνισμοί Δημοσίου Ατομικές Επιχειρήσεις Ιδιώτες Νόμιμοι Εκπρόσωποι Μεγάλων Εταιρειών Διαγωνισμοί Δημοσίου Ατομικές Επιχειρήσεις Ιδιώτες Διαγωνισμοί Δημοσίου Ατομικές Επιχειρήσεις Ιδιώτες Νόμιμοι Εκπρόσωποι Μεγάλων Εταιρειών Όχι
Θέση
Φθίνουσα Ταξινόμηση

Πλέγμα Λίστα

12 ανά σελίδα

6 Προϊόν(τα)

Live Help